donateurworden

Privacy verklaring

Privacy en transparantie is een belangrijk gegeven. Vaak is deze verwoord via juridische teksten zonder de kleine lettertjes. Privacy en AVG wetgeving is afgelopen jaren specifiek voor alle organisaties, stichtingen en dus ook op websites van toepassing. U als bezoeker van deze site, mogelijke donateur of bezoeker van onze concerten hebt recht op deze privacy. Hieronder kunt u lezen hoe het Alexanderconsort zorgdraagt voor uw privacy.

Stichting Alexanderconsort:
gevestigd aan
Rembrandtlaan 191
6717 NW Ede,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.alexander-consort.nl
Stichting Alexanderconsort Bennekom
Rembrandtlaan 191
6717 NW Ede

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?
Stichting Alexanderconsort verwerkt uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt via het contact- of donateursformulier of bij een eventuele kaartverkoop gedurende specifieke concerten..

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Donateursbedrag

  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  Bij het bezoek aan deze website:
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (welke pagina wordt bezocht)
 • Welke browser is gebruikt

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Stichting Alexanderconsort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling als donateur
 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of concertaankondiging
 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met het donateursschap, of een concertbezoek.
 •  Stichting Alexanderconsort analyseert uw surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te kunnen stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens worden niet gepersonaliseerd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Alexanderconsort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Alexanderconsort) tussen zit.

Stichting Alexanderconsort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
MS Office programma's voor het opstellen van mailiings en communicatie richting donateurs en concertbezoekers. Gegevens staan op een beveiligde computer opgeslagen en worden nooit gedeeld met derden anders dan de personen van het Alexanderconsort. Mass mailings worden altijd verzonden onder bcc om emailadressen te beschermen.

Stichting Alexanderconsort laat deze gegevens niet door derden verwerken en heeft derhalve geen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Alexanderconsort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifieke bewaartermijn voor de gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Stichting Alexanderconsort gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Alexanderconsort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het reguliere contactformulier op de website.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website. Wij zullen u dan gericht vragen naar identificatie om zeker te stellen dat wij ook daadwerkelijk alleen uw persoonlijke gegevens verstrekken.
We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Alexanderconsort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons indien u denkt dat wij uw gegevens niet juist gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Stichting Alexanderconsort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bestanden staan op computers met het nodige aan beveiliging tegen virussen en systemen worden bijgehouden met de laatste securityupdates. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Gedurende concerten:
Tijdens de concerten van Alexanderconsort is doorgaans een fotograaf aanwezig. Van de concerten worden sfeeropnames gemaakt met het doel deze als publicatiemateriaal te gebruiken. Deze foto's worden gebruikt op de website en bij eventuele persberichten. Mocht u zich herkennen op beelden die wij gebruiken en hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit melden via het contactformulier.

  • sponsor

   Bol piano's

   biscuits
  • sponsor

   drukkerij modern

   wine
  • sponsor

   pianohandel meijer

   box